Metoda NDT-BOBATH

Nazwa NDT Bobath pochodzi od angielskiego skrótu Neurodevelopmental Treatment (metoda neurorozwojowa). Koncepcja NDT Bobath została opracowana przez czeskie małżeństwo Berthę i Karela Bobathów w 40-tych latach XX w. w Londynie. Berta – fizjoterapeutka i Karel – neurolog, analizowali zaburzenia neurologiczne u dorosłych pacjentów po udarze. Potem Bertha przeniosła te obserwacje na dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (m.p.dz.) W latach 50-tych XX w. pediatra szwajcarska Elizabeth Köng oraz fizjoterapeutka z Ośrodka Bobathów w Londynie Mary Quinton rozwinęły tę metodę i zastosowały ją do usprawniania niemowląt i małych dzieci z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym.

Zasady koncepcji NDT Bobath opierają się na bardzo dobrej znajomości prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka oraz wiedzy na temat zaburzeń, ich progresji i skutków, wynikających z uszkodzenia Centralnego Układu Nerwowego (CUN). Koncepcja NDT Bobath ciągle ewoluuje i dostosowuje się do aktualnej wiedzy opartej na najnowszych badaniach naukowych. Nowoczesna terapia wg zasad NDT to terapia oparta na naukowych faktach.

GŁÓWNE ZASADY KONCEPCJI BOBATH:

 1. Umożliwienie wykonania ruchu dzięki:
  • zachowaniu pełnego zakresu ruchów w stawach poprzez utrzymaniu prawidłowej długości mięśni
  • przygotowaniu sensorycznynemu poprzez dostarczeniu wielu, różnorodnych wzorców ruchowych → prawidłowy proces edukacji sensomotorycznej
 2. Normalizacja napięcia posturalnego
 3. Hamowanie nieprawidłowej aktywności odruchowej
 4. Torowanie automatycznych reakcji nastawczych i równoważnych
 5. Wzmacnianie osłabionych mięśni
 6. Przełożenie ćwiczeń na funkcję i dążenie do osiągania FUNKCJONALNYCH CELÓW
 7. Zakładanie realnych celów dostosowanych indywidualnie do możliwości każdego dziecka
 8. Umiejętność przewidywania i zapobieganie zmianom wtórnym w przyszłości
 9. Dziecko powinno aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach np. młodsze poprzez zabawę, starsze powinny wiedzieć, czemu dane ćwiczenie służy

Czytaj więcej: Metody rehabilitacji dziecka – WegeMaluch.pl