Integracja Sensoryczna

Twórczyni metody, J. Ayres, definiuje integrację sensoryczną jako proces, dzięki któremu mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów, segregując, rozpoznając, interpretując i integrując ze sobą i z wcześniejszymi doświadczeniami, odpowiada adekwatną reakcją. Inaczej mówiąc integracja sensoryczna jest taką organizacją wrażeń, by mogły być użyte w działaniu.

Terapię integracji sensorycznej poprzedza przeprowadzenie diagnozy. Pozwala ona określić deficyty, określić obszary oddziaływania i przygotować indywidualny plan terapii.

Sama terapia odbywa się w formie zabawy, podczas której stymuluje się przez zastosowanie odpowiednich ćwiczeń, sprzętu i gier zmysły dziecka. Terapia nie ma na celu wyuczenia dziecka określonych umiejętności, lecz ma przygotować do jak najlepszego funkcjonowania oraz zwiększenia poczucia własnej wartości.

Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej do tego celu sali. Znajdują się tu między innymi: sprzęt podwieszany do stymulacji systemu przedsionkowego i proprioceptywnego oraz stymulatory węchu, dotyku, wzroku.

Okresowe badania kontrolne pozwalają uzyskać informacje o postępach terapii i decydują o jej zakończeniu lub wyznaczają dalsze kierunki pracy.
W terapię włącza się Rodziców i Opiekunów, dając, jeśli to potrzebne, program ćwiczeń do wykonywania w domu.

Czytaj więcej: Integracja Sensoryczna